METODE

Cercetarea cantitativă

 • PAPI – Pen and Paper Interviews
 • CAPI – Computer Assisted Personal Interviews
 • CAWI – Computer assisted Web Interviewing|
 • CATI–Computer assisted Telephone Interviewing
 • Observare

Cercetarea calitativă 

 • Focus grupuri
 • Mini-grupuri
 • Diade / triade
 • Interviuri în profunzime
 • Studii de caz
 • Observație

Cercetarea de birou (Desk research) 

Pentru informaţii şi detalii despre produsele noastre, consultanții noștri vă stau la dispoziție la numărul de telefon +4 021 312 5707 , sau prin e-mail la adresa research@greatpeopleinside.ro