CERCETAREA ORGANIZAȚIONALĂ

 

Cercetarea organizaţională are în vedere identificarea și cuantificarea factorilor esențiali ce descriu climatul și cultura oricărei  organizații. Aceasta se realizează asupra unui mediu închis şi limitat ca număr de respondenţi, iar impactul cercetării asupra organizaţiei este direct şi foarte puternic.

Obiectivele cercetării organizaţionale reprezintă modul de a distinge cultura unei organizaţii, de a stabili posibilităţile de evoluţie ulterioară a acestei culturi, de a identifica posibilele schimbări ce trebuie şi pot fi realizate, la nivel managerial, în cadrul organizaţiilor cercetate. Determinarea obiectivelor trebuie să fie foarte specifică, fiind necesare conturarea tuturor activităţilor ce se vor realiza ca urmare a acestei cercetări.

O latură critică în realizarea cercetărilor organizaţionale reprezintă realizarea de la început a promisiunii conducerii manageriale de a corecta problemele identificate în această cercetare, oricare ar fi ele. Absenţa unor activităţi sistematice şi rapide în urma realizării cercetării va duce la insatisfacţia angajaţilor. Atât timp cât managementul nu este pregătit să aducă îmbunătăţiri în organizaţie, nu este recomandat să se înceapă proiectul de cercetare organizaţională.

Abordarea cercetării organizaţionale, în concepţia Great Research & Development are în vedere armonizarea  şi personalizarea etapelor de lucru de la proiectarea chestionarului, tipul de scale utilizate, modul de culegere a datelor până la prelucrarea rezultatelor, în funcţie de specificul organizaţiei şi de scopul final al cercetării.

În viziunea noastră, Cercetarea organizaţională se bazează pe evaluarea Satisfacţiei muncii şi a Satisfacţiei angajaţilor.

Testul de Evaluare a Satisfacţiei muncii  a fost proiectat să măsoare satisfacţia angajaţilor luând în calcul câteva aspecte relaţionate muncii realizate şi locului de muncă în general. Este simplu de administrat şi scorat, uşor de citit, are un format prietenos şi are validitate la nivel naţional.

Cele şase dimensiuni evaluate sunt:

 • Munca propriu-zisă
 • Salariul
 • Posibilităţile de promovare
 • Supervizarea
 • Colegii
 • Locul de muncă în general

Testul  de Evaluare a Satisfacţiei angajaţilor măsoară nivelul de satisfacție, respectiv insatisfacție  în cadrul companiei dumneavoastră, referitor la următoarele 8 capitole:

 • Postul dumneavoastră
 • Activitatea desfășurată la locul de muncă
 • Cultura și valorile companiei
 • Comunicarea
 • Managerul/Şeful direct
 • Top management/Leadership
 • Calitatea serviciilor oferite clienților
 • Schimbarea și planurile de viitor

Ambele evaluări sunt realizate cu ajutorul a două sisteme online de culegere a datelor. Respondenții selecționați să participe la studiu primesc invitațiile de participare pe adresa de email, putând accesa foarte ușor sistemul online.

Rezultatele din cele două rapoarte reprezintă o imagine a stării organizației studiate la momentul cercetării.