CERCETAREA PUBLICITĂȚII ȘI A PROMOȚIILOR

Pot fi realizate următoarele cercetări:

  • cercetare în sprijinul elaborării strategiei publicitare;
  • cercetarea comunicării – testarea punctelor tari și slabe ale conceptelor publicitare, în vederea completării actului creator al agenției de publicitate;
  • pre-testarea eficienței reclamelor – măsurarea gradului în care reclama reușește să fie remarcată, memorată și asociată corect cu marca pentru care a fost realizată, măsurarea gradului în care reclama comunică ceea ce firma dorește să comunice despre marcă și măsurarea gradului în care reclama reușește să producă un efect pozitiv la nivel general atitudinal, cognitiv, emoțional și la nivelul dispoziției comportamentale a consumatorului;
  • post-testarea și monitorizarea reclamei – ad-hoc în vederea analizării unei singure campanii publicitare sau de tip tracking, în vederea măsurării în timp a performanței mărcii și a reclamei;
  • cercetarea promoțiilor – aflarea tipurilor de oferte promoționale mai atractive pentru consumatori, aflarea eficienței diferitelor oferte promoționale în declanșarea dorinței de încercare a mărcii sau de cumpărare repetitivă, performanța ofertelor promoționale în vederea reducerii riscului perceput de consumator în cumpărarea mărcii și performanța ofertelor promoționale în ceea ce privește creșterea notorietății mărcii, a gradului de recunoaștere și a atitudinii favorabile față de marcă;
  • cercetarea sponsorizării – urmărește identificarea celei mai potrivite modalități de sponsorizare și evaluarea gradului în care obiectivele propuse au fost îndeplinite.
Pentru informaţii şi detalii despre produsele noastre, consultanții noștri vă stau la dispoziție la numărul de telefon +4 021 312 5707 , sau prin e-mail la adresa office.prc@profilesresearch.ro